Δήμος Σάμης :Προχωρά η τουριστική αξιοποίηση τριών ακόμα σπηλαίων

Newsroom

Στην τελευταία (23/04) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σάμης εγκρίθηκε ομόφωνα το σχέδιο και οι όροι σύναψης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σάμης και του Πανεπιστημίου Πατρών (Τμήμα Γεωλογίας) για την εκπόνηση του έργου με τίτλο: “ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2023-2027 ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”.

Στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασής αυτής ,Π/Υ 50.000€, χρονικής διάρκειας έξι μηνών, θα διενεργηθούν όλες οι απαιτούμενες έρευνες και οι αναγκαίες μελέτες αξιοποίησης (επισκεψιμότητας) των σπηλαίων Ζερβάτη , Αγγαλάκι, Άγιοι Θεόδωροι οι οποίες θα “συνδεθούν” με την ήδη υπάρχουσα μελέτη του σπηλαιολογικού πάρκου και ακολούθως θα συνταχθεί ολοκληρωμένος φάκελος για την υποβολή και ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ.

Στην ίδια συνεδρίαση, επίσης ομόφωνα, αποφασίστηκαν:

· η έγκριση του σχεδίου και των όρων σύναψης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σάμης και της ΘΗΡΑ – Σ.Α.Φ.Ι. Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Τ.Α για την εκπόνηση μελέτης του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΑΜΗΣ (Λουτρό έως και αλιευτικό καταφύγιο)”, Π/Υ 290.000€, χρονικής διάρκειας εννέα (9) μηνών.

Στα πλαίσια της μελέτης αυτής και αφού πριν την ολοκλήρωση και παραλαβή της προηγηθεί δημόσια διαβούλευση, ο Δήμος Σάμης θα προβεί στην πλήρη ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Σάμης.

• Η συμμετοχή και ένταξη του Δήμου Σάμης στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα έτη 2023 – 2024 στον άξονα προτεραιότητας 2 “ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” του χρηματοδοτικού προγράμματος “Δράσεις περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” Πράσινου Ταμείου.

Στα πλαίσια του έργου αυτού, Π/Υ 275.000€, ο Δήμος Σάμης θα προβεί στην αστική ανάπλαση (πλακόστρωση) πέντε (5) δημοτικών οδών που είναι κάθετοι στο παραλιακό μέτωπο της πόλης της Σάμης.

• Η έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο  “ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ”, έργο Π/Υ 866.892,93€, με το οποίο αναπλάθεται, αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται πλήρως το συγκεκριμένο κτήριο.

• Η αποδοχή της μελέτης στο πλαίσιο της πράξης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ –  ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ”. Πράξη Π/Υ 693.860€, που δημοπρατείται άμεσα. 

Στα πλαίσια της πράξης αυτής ο Δήμος Σάμης προμηθεύεται οκτώ (8) μηχανήματα έργου –  οχήματα και ειδικότερα:

Ένα ανατρεπόμενο διαξονικό φορτηγό με κίνηση στους δύο τροχούς (4×2) με γερανό και αρπάγη, ένα ανατρεπόμενο διαξονικό φορτηγό με κίνηση στους τέσσερις τροχούς (4×4) με γερανό και αρπάγη, ένα ελαστικοφόρο φορτωτή – εκσκαφέα, ένα ημιφορτηγό 4X4 ανοιχτού τύπου (αγροτικό),τρία επιβατηγά αυτοκίνητα τύπου SUV, ένα επιβατηγό  αυτοκίνητο.

• Η έγκριση του σχεδίου και των όρων σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σάμης και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Πληροφορικής) για το έργο με τίτλο “ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ”, Π/Υ 22.506€/ έτος, χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών.

Το πλαίσιο αναφοράς της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης περιλαμβάνει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, συντονισμού και προγραμματισμού για όλα τα θέματα εξοπλισμού, υπηρεσιών και διαδικασιών ψηφιακού μετασχηματισμού και έξυπνων πόλεων που ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

– Διαχείριση και βελτιστοποίηση δικτυακών υποδομών και εξοπλισμού (π.χ. δημοτικά σημεία ασύρματης πρόσβασης όπως WiFi4EU/WiFi4GR, εξοπλισμός ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, υλοποίηση ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. κ.λπ.).

– Εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας, πολιτισμού και τουρισμού (π.χ. Υποέργα Δράσης «Αντώνης Τρίτσης», ΑΤ08).

– Υλοποίηση υποέργων Πρόσκλησης ΨηΜετΟΤΑ.

– Συμμετοχή του Δήμου σε προσκλήσεις προγραμμάτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. Interreg, Horizon Europe, Life+ κ.λπ.).

– Επέκταση του συστήματος έκδοσης και ελέγχου ηλεκτρονικού εισιτηρίου σπηλαίων Μελισσάνης και Δρογκαράτης,

– Γενικότερη ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου.

– Θέματα επικοινωνίας.

• Η αποδοχή επιχορήγησης της Πράξης: “ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΛΤΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑΤΩΝ”.

• Η αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος (παράταση τεσσάρων (4) μηνών) της σύμβασης της μελέτης του έργου με τίτλο “ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ”.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης μελέτης θα προχωρήσει η δημοπράτηση του αντίστοιχου έργου, έργο που θα γίνει με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και τον παραδοσιακό χαρακτήρα της Αγίας Ευφημίας.

• Η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Π.Ι.Ν. – Π.Ε. Κεφαλονιάς και δήμου Σάμης, για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών στο τμήμα της δημοτικής οδού προς παραλία Μύρτου, Π/Υ 6.000.000€. Η τροποποίηση αφορά την χρονική διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης, ο οποία παρατάθηκε μέχρι την 30.11.2026.

• Η παράταση της προθεσμίας του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ” Π/Υ 150.000€, η ολοκλήρωση των εργασιών του οποίου αποφασίστηκε μέχρι την 14.06.2024.

• Η κατακύρωση του οριστικού μειοδότη του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ” της πράξης “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ”, Π/Υ 320.000€.

 Επίσης, ο Δήμος Σάμης:

• Την 23.04.2024 απηύθυνε ειδική πρόσκληση, στον ανάδοχο, για την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης του έργου “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.”, δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των Κ.Ε.Π. του Δήμου, Π/Υ 88.450€.

• Προχώρησε την 24.04.2024 στην υπογραφή σύμβασης, Π/Υ 20.326,33€, για την προμήθεια σύγχρονης εξέδρας για χρήση σε μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.

      ——————————————————————————————————-

  Για τον Δήμο Σάμης 

Ο Δήμαρχος 

Παναγής Δρακουλόγκωνας 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ